Uncategorized

Vstavačovité prezentace

Je doplněna obrázky, které poskytují ucelený obraz . Součástí prezentace je rovněž velmi. Podrobnější informace – viz prezentace v části projektu Pěstování rostlin. Lodoicea seychellarum ( ažkg). Novější příspěvek Starší příspěvek .

Mezi jednoděložné rostliny patří? Liliovité, lipnicovité, vstavačovité. Cyperus alternifolius – šáchor střídavolistý. Orchidaceae – vstavačovité. Většina vstavačovitých rostlin jsou velcí specialisté na prostředí.

Toto vzájemně výhodné soužití je hlavním důvodem, proč jsou vstavačovité rostliny tolik ohrožené. Poznejte Liberecký kraj – společná prezentace Libereckého kraje a jeho . Vše pak použije během prezentace při představování daných zástupců.

Krátkodobý výukový projekt na . Přírodopis, prezentace pro 7. Lodyha je jednoduchá, listy nejčastěji střídavé, zřídka . Prezentace od profesora Havránka ke stažení. Lipnicovité, vstavačovité. Využití programů PC – prezentace , referáty žáků. Poznávání a zařazování zástupců běžných druhů rostlin. Aby prezentace byla interaktivnía námětyjasné, účastníci doplňovali . Archiv Úvodem k naší práci je také prezentace , která žákům přiblíží NPR Čertoryje.

Vstavačovité , přírodopis 7. Tyto fotografie vstavačovitých jsme pořídili přímo v terénu. Téma prezentace : Krytosemenné rostliny Typ souboru: prezentace PPTX. Tato prezentace slouží jako podklad k mluvenému referátu o. Každoročně v jarním období vykvétají na loukách v okolí Velkých Karlovic vzácné druhy rostlin, mezi ty nejvzácnější patří orchideje z čeledi vstavačovitých.

Jedná se o lokalitu, která je nejen díky výskytu vstavačovitých rostlin do jisté . Powerpointová prezentace , seznámenení se skupinou, rozdělení. Loeselův (Liparis loeselii), vstavač kukačka .

VSTAVAČOVITÉ – ORCHIDACEAE Juss. Ke každé komerční prezentaci nabízíme od 3. Ačtvrtka nebo prezentace v PowerPointu ( 3- stran) .