Uncategorized

Plynovy chromatograf

Plynová chromatografie (anglicky Gas chromatography, zkratka GC) je typ separační metody, kdy se od sebe oddělují složky obsažené ve vzorku a které mohou . Archiv Thermo Fisher Scientific přichází na trh s novinkami v oblasti plynové chromatografie , které propracovanou automatizací pomohou rutinérům v každodenní . Prodáváme přístroje v oblasti plynové chromatografie : chromatografy a hmotnostní spektrometry nebo nástroje na analýzu plynných směsí. Plynový chromatograf MASTER navazuje na úspěšnou řadu chromatografických přístrojů Dani. Chromatograf je unikátní nejen svým designem, ale především .

V plynové chromatografii je mobilní fází plyn, nazývaný nosný plyn. Princip separace látek plynovou chromatografií je následující. Inlet Nosný plyn Teplotní program Kolona. Výroba a prodej laboratorních přístrojů ( plynové chromatografy , HPLC analyzátory, čerpadla pro chromatografii, preparativní kolony, apod.). Chemické složky zemního plynu, . Potřebujete flexibilní a spolehlivý hardware a software pro komplexní výzkum?

Nebo snad jednoduchý, robustní systém pro rutinní analýzy, případně rychlý a . Používá se pro stanovení složení směsi chemických látek (vzorku).

Plynovým chromatografem je možné měřit složení plynných směsí nebo i kapalin, které mohou být převedeny do plynného skupenství, aniž se rozložily. Stacionární fáze: pevná fáze zakotvená na vnitřním povrchu kapilární GC kolony. Komprehenzivní dvourozměrná plynová chromatografie (GCxGC) nabízí. GC superkritická fluidní chromatografie – SFC zásobník. Plynová chromatografie je významnou analytickou technikou používanou při stanovování chemicky aktivních látek, jejichž obsah je důležitý nejen pro sledování . Přístroj pro měření radonu a plynový chromatograf.

Elektronický nos – Z- nose je přenosný chromatograf s patentovaným SAW detektorem, . Další metodou zaměřenou na kontrolu kvality našich výrobků je plynová chromatografie. Tento procesní plynový chromatograf , který je výsledkem desítek let mezinárodních zkušeností a technologického vývoje, je dominantním hráčem průmyslové . Gaschromatograph cromatógrafo de gases . Stanovení vybraných analytů metodou plynové chromatografie. Přenosný plynový chromatograf GC 200. Novou generaci plynových chromatografů (GC) představuje řada GC2firmy Cambridge Scientific . Výzkumné centrum Recetox obsahuje i plynový chromatograf s hmotnostním detektorem, kde se provádí analýza vzorků.

Autor: Monika Hlaváčová, MF DNES. JAROSLAV JANAK, BRNO Pristroj ke kwantitutivní a kvalitativini analyse uhlovodikovych a jinych plynü.

Fenolické látky – barviva, taniny kapalinový chromatograf Aromatické látky G-G analýza, plynový chromatograf Fenolická zralost senzorické. BACS MAG je používán v plynárenství a ve všech odvětvích výroby čistých chemických látek, rafinace a zpracování uhlovodíků. Působnost: Jihomoravský kraj.

Pro chromatografickou analýzu je oddělení vybaveno plynovými . Veřejná zakázka malého rozsahu spolufinancovaná Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro . Dodávka SW pro plynový chromatograf Agilent.