Uncategorized

Pesticider

Pesticider skal være mærket på etiketten med en klassificering af deres akutte. I dag er det aktive stof i pesticider phosphater og carbamater, der således stort . Archiv Přeložit tuto stránku Pesticider. Lovgivningen om sprøjtemidler stiller en række krav til dig – både som professionel bruger og som producent, importør eller distributør.

Pesticider kaldes også for sprøjtemidler, sprøjtegift eller plantebeskyttelsesmidler.

Da brug af pesticider i produktionen af frugt, grønt og korn er tilladt, er det . Nye tal viser, at vores drikkevand indeholder langt flere pesticidrester end tilladt. Vi har spurgt tre eksperter, om det er farligt at drikke vandet. TV har bedt en række eksperter svare på, om det er farligt at drikke vand med pesticider.

Få svaret i bunden af artiklen. Jeg vil dels fortælle, hvor meget de mængder af pesticider , der er fundet i boringer herhjemme, kan betyde for vores sundhe og dels om mine . I en screening af grundvandsboringer foretaget af Miljøstyrelsen er der relativt mange fund af stoffet desphenyl-chloridazon, og tre pesticider er .

Antallet af vandværker, hvor der er fundet pesticider i vandet, er steget markant. Det viser en ny kortlægning. I pesticidkontrollen undersøger Fødevarestyrelsen prøver af frugt, grøntsager, korn, forarbejdede produkter og kød for rester af pesticider. Myndighederne har fundet for mange pesticider i procent af de vandboringer, som de har undersøgt. På disse sider kan du finde oplysninger om reglerne for sprøjtemidler.

Du kan blandt andet læse om, hvordan du fører sprøjtejournal elektronisk og . Skjuler naturen et svar på de stigende samfundsmæssige udfordringer med øget forekomst af pesticider i drikkevand? Parterne i projektet Den Trojanske Hest . Ved Slimminge Vandværk håber man at være fri for pesticider om år ved hjælp af et ekstra rensningsanlæg. Grundvandets kvalitet påvirkes især af forurening med pesticider og nitrat fra landbruget.

I de seneste mange år er forbruget af sprøjtegifte steget jævnt og knap . Danmark modarbejder forbud mod bidræbende pesticider. Illustration: media Commons, Hamed Saber, . Varslingssystem for udvaskning af pesticider til grundvand. Formålet med varslingssystemet er, at give tidlig varsling om risiko for påvirkning af grundvandet, ved .

Aktuelle pesticidfund i grundvand og drikkevand. Figur A Kort over aktuelle pesticidfund for almene og ikke almene vandværker i Viborg Kommune . Grundlovsdag fik borgerne i Dragør serveret nyheden om, at det lokale vandværk har været lukket ned efter fund af pesticider i drikkevandet. ATV vand og jord afholdt et velbesøgt møde om status for grundvandsbeskyttelsen i Danmark. Programmet kan ses på ATV-kommiteens .