Uncategorized

Padlí révy vinné

Padlí révy patří mezi choroby révy vinné. Patří mezi ně plíseň révová (peronospora), padlí révové (moučenka), . Největším problémem jsou houbové choroby – hlavně plíseň révy (Plasmopara viticola) a padlí révy (Erysiphe necator), ty dokážou v problémových letech zcela. Kontaktní fungicid proti padlí na révě vinné , který současně omezuje výskyt a škodlivost svilušek.

Působí také proti přezimujícímu mycéliu padlí ve vinohradech.

Ušlechtilá réva vinná Vitis vinifera subsp. Pěstování vinné révy se však neobejde bez potřebné ochrany pro houbovým chorobám. Poté provádíme postřik proti padlí vždy ve spojitosti s plísní révovou. Provádíme analýzu hroznů, moštů a vín dle . Systémový postřik Dynali proti padlí révovému, černé hnilobě révy vinné a červené spále révy. Zdravá réva proti plísním a padlí je souprava dvou fungicidů na nejvýznamnější choroby révy vinné.

Uncinula nestor (Schw.) Burr. Napadá všechny podzemní části vinného.

Postřikový fungicidní přípravek ve formě emulgovatelného koncentrátu k ochraně pšenice a ječmene proti houbovým chorobám a révy vinné proti padlí. Jako první byla do Evropy ze Severní Ameriky zavlečena parazitická houba padlí révové, lidově moučenka, černá ruda či oidium. V prvním roce je nutné ošetřovat proti padlí révovému a peronospoře. Choroby révy vinné v prvním roce.

Jsem začínající malopěstitel vinné révy a rád bych věděl kdy a jaké postřiky na révu použít. Především se mi jedná o plísně a padlí. Loni jsem aplikoval Kuprikol. Jeho aplikace nemá negativní vliv na kvalitu moštu ani na fermentační procesy . Jedna z hlavních plísňových chorob révy vinné.

V tomto termínu volíme přípravky s velmi silným účinkem na padlí. Fungicid proti strupovitosti jádrovin a plísni šedé na jahodníku a révě vinné. Nízké teploty (asi °C po dobu hodiny) mohou vést ke snížení citlivosti listů révy vinné na napadení padlím révy. Teploty nižší než °C po dobu pěti minut až.

Klade se přitom důraz na posilování přirozené obranyschopnosti révy vinné. Alginure plíseň révy , padlí révy , černá . Optimální podmínky vytváří také vyšší relativní vlhkost vzduchu.

Plíseň révy je nejnebezpečnější chorobou révy vinné. Při silném napadení listů dochází k redukci. Tak to máte patrně co dělat s nechvalně známým houbovým onemocněním zvaným padlí. Tato choroba často napadá vinnou révu , ale i celou . Podhoubí přezimuje v pupenech.

Další ošetření v současné době již není potřebné. Od počátku zrání (zaměkání) trvá období zvýšené vnímavosti hroznů k .