Uncategorized

Mulčování trávníku

Kupodivu se tím tráva nezanese plstí, mulč ji naopak . Prohledával jsem zdejší fórum a sem tam nalezl . Otázka, kterou slyším během roku mnohokrát. Chcete-li hezký a zdravý trávník , tak nemulčovat, ale sbírat trávu. Sečení trávníku je základem dobré péče o něj.

Mulčovat nebo sbírat trávu?

Při nevhodném sekání může dojít k silnému či nevratnému . Ušetřit zhruba dvacet procent času a ještě pohnojit trávník umožňuje mulčovací technologie. Vynikajícím hnojivem je totiž sama tráva obsahující dusík, který je potřeba pro zdravý růst hustého a sytě zeleného trávníku. Jde o ekologickou likvidaci trávy a . Posečenou trávou z okrasných trávníků je hřích vyhazovat. Měla by se naopak vrátit do koloběhu zahrady, kde poslouží na mnoho způsobů.

V dnešní době je velice oblíbené mulčování posečené trávy. Posečená tráva se nechává ležet na ploše a postupně se rozpadá.

Jiné metody mulčování k jiným účelům se používají v zemědělství a při kosení trávníků a luk. Přestože je u této agrotechnické metody používán termín mulčování. Nebo kompostovat, ale též mulčovat ! Vliv mulčování trávníku na kvalitu travního drnu kostřavy červené. Vedoucí diplomové práce: Vypracovala:.

Pravidelným kosením se udržuje potřebná výška a vzhled trávníků. Dlouhodobý projekt Vysoké školy půdoznalectví ve Vídni potvrdil výhody mulčování. Po roky se sekal trávník o ploše 1. Při mulčování je trávník zelenější a zdravější, protože mulčované částice se. Tráva musí být vždy posekaná nakrátko, a aby bylo mulčování účinné, měla by se. Stále více měst zakazuje odhazování odřezků trávy , Proto mají mulčovací.

Když tedy necháte posekanou trávu na trávníku , sníží se tím náklady na hnojiva. Tomáš Belinger vysvětluje Janu Kopřivovi, jak sekat trávník na větších plochách. Při sečení se posečená hmota rovnoměrně zapracovává zpět do travnatého porostu a tím . Intenzivní mulčování lze provádět výhradně na suchém trávníku. Sekání a mulčování výsoké trávy.

Přerostla Vám tráva, máte mezi ní nálety, křoviny.

AS 9chráněná území Dřevo na otop frézování pařezů káceni kůra leden likvidace náletu mulčování náletu mulčování trávy pařezová fréza . Krátký střih si můžeme dovolit pouze u dobře pěstěného a hustého trávníku. Při častém sečení je proces mulčování mnohem prospěšnější a výsledek bude . Pomoc při problémech s trávníkem.