Uncategorized

Vsakovací jáma

Zvažovali jsme plastové vsakovací boxy, akumulační jímku, ale nakonec jsme skončili u staré dobré jámy vyplněné štěrkem. Nyní je dle jejich vyjádření vsakovací jímka hotova. Dřív se vsakování dešťové vody dělalo pomocí štěrkových vsaků.

Vykopala se jáma , vyložila se geotextilií a nasypalo se tam kamenivo. Michaela proto nechala na pozemku vybudovat speciální vsakovací jímku pro. Jde o výkop vyplněný štěrkem, který funguje jako vsakovací jímka vody.

Musí být dostatečně dimenzován a jeho řešení musí být technologicky . Dodávka vsakovací jímky s dopravou po ČR zdarma. Podle jakých předpisů se navrhuje vsakovací jáma na dešťovou vodu? Budou se odvádět dešťové vody ze střechy rodinného domu a . Další výsledky z webu forum. Vsakování dešťových vod posts 11.

Pro výpočet objemu vsakovací nádrže PLATÍ OD 1. Výroba: vsakovací jímky kruhového průřezu, určené k osazení do terénu, vyrobené svařováním válcovaných polypropylenových desek.

Výroba a prodej vsakovacích jímek a mnoho dalšího pro vsakování dešťové vody. Samozřejmostí je doprava zdarma po celé České a Slovenské republice. Hluboké vsakování představují až metrů hluboké vsakovací jímky, do kterých se přivádí dešťová voda.

Využito může být také starých nevyužívaných studen. Na spoustě míst nestačí kapacita kanalizace k odvádění dešťové vody – součástí stavebního povolení je pak nařízení o nutnosti ponechání dešťových vod na . Je nově budouvané vsakovací zařízení (dříve trativod) u stávajícího rodinného domu. Do vykopané jámy se dalo kamenivo (také jsem jej tam dal včetně odpadních betomů apod). Provádíme výkopy pro vsakovací jímky na dešťovou vodu a související zemní práce v Hradci Králové a okruhu do km.

Práce provádíme pásovými stroji . Na rozdíl od klasických štěrkových drenáží s absorbční schopností – dosahuje absorbční schopnost vsakovací jímky 1. DRAINFIX jsou vhodné pro vsakovaní vody pod plochami, které mohou být pojížděny jak. Vyhloubí se dostatečně rozměrná vsakovací jáma. Prosím poraďte jak ideálně vyřešit odvod dešťové vody? Plastové vsakovací jímky na odvod dešťové vody.

Víte, jak vsakovací šachty a jímky fungují? Kde je jejich nainstalování vhodné a jaké díky . Skružovaná vsakovací jímka je levné a efektivní řešení pro nakládání s dešťovými vodami.

Pro zvýšení kapacity vsakovací jámy jsme zakoupili dva kusy vsakovacích tunelů Graf 3včetně dvou zakončovacích čel.