Uncategorized

Štíhlá administrativa

Celkový průběžný čas je výsledkem spolupráce výroby a administrativy. Příčiny dlouhých průběžných časů . Cílem štíhlé administrativy je vytvoření efektivně a stabilně fungujících procesů, které umožňují dosahovat vysoké produktivity, požadované . Po fázích Define (definuj) a Measure (měř) podle metody . Sami sebe se musíme ptát proč jen velmi omezené množství podniků bere zeštíhlování svých administrativních procesů jako jedno z. Trénink Štíhlá administrativa st 12.

Archiv Štíhlá administrativa. Cíl semináře: Orientovat pozornost do oblasti administrativních a nevýrobních podnikových . Celkový priebežný čas je výsledkom spolupráce výroby a administratívy. Príčiny dlhých priebežných časov . Narůstající konkurenční boj a obtížné hospodářské podmínky nás stále více nutí se zamýšlet, jak zvládnout . Studijní prograEkonomika a management.

Málo kdy se setkávám se snahou udělat něco s administrativou, ať by se to nazývalo, jak chtělo. Proč ne třeba štíhlá administrativa ? Přitom existují alespoň tři .

Cílovou skupinou vzdělávacího programu „ Štíhlá administrativa “ jsou administrativní pracovníci všech úrovní organizací a institucí státní správy a samosprávy, . TÍHLÉ MYŠLENÍ – ŠTÍHLÁ ADMINISTRATIVA. Mnohé firmy se upínají jen na snižování nákladů a nesprávně to . Cílem této diplomové práce je zavedení prvků štíhlé administrativy na. Klíčová slova: Štíhlá administrativa , Office Kaizen, plýtvání, zlepšování, 5S v nevýrobní.

Lean office in selected company. Abstract: Práce se zabývá implementací metod . Spuštění základních registrů bylo vyčísleno na čtyři miliardy. Jsou to pěkné peníze, nemyslíte?

Všem zájemcům z oblasti zpracovatelského průmyslu, kteří mají zájem o nastavení vlastních procesů formou standardů a principů štíhlé výroby. Pojem štíhlá výroba se už obecně vžil. My vám ukážeme, jak lze podobné principy uplatnit také v administrativě. Cíl vzdělávání Cílem vzdělávání v oblasti štíhlé administrativy je zajistit dostatečné znalosti a dovednosti vybraných zaměstnanců nebo týmů v efektivním. Inovace v administrativě: Štíhlá administrativa v praxi.

Odstraňováním problémů a zeštíhlováním procesů se věnujeme především ve . Funkce administrativních činností, jako jsou procesy veřejné správy, finance, lidské zdroje, regionální, mezinárodní a . Průzkumy ukazují, že více než běžné zakázky tvoří administrativa. LEAN se orientují na výrobu, ale kde dál ušetřit? Seminář je užitečný tím, že ukazuje, jak je možné využívat principy a techniky štíhlého managementu v oblasti administrativy.

Krok za krokem se účastníci . Cieľom štíhlej administratívy je vytvorenie efektívne a stabilne fungujúcich procesov, ktoré umožňujú dosahovať vysokú produktivitu, . Metody a nástroje štíhlé administrativy.