Uncategorized

Mulčování

Spočívá v obsypání nebo pokrytí okolí rostliny materiálem, kterým nedokážou . Jenže málokdo ví, že neodpovídající . Mulčování v kostce: kdy, jak a co mulčovat – Abecedazahrady. Kupodivu se tím tráva nezanese plstí, mulč ji naopak . Proto je mulčování stále oblíbenější. Prospívá půdě, rostlinám i zahrádkářům.

Dekorativní mulčovací materiály lze zakoupit, ale mnohé jsou na . Kůra patří mezi nejčastější druhy mulče v okrasných zahradách, mulčují se jí dřeviny i trvalky. K bujně rostoucím dřevinám volíme hrubou frakci, . Příroda mulčuje odjakživa, pravidelně a zcela přirozeně, spadaným listím, . Zatímco jedni mulčování vychvalují a nedají na něj dopustit, stále častěji zaznívají hlasy upozorňující na jeho nevýhody. Má své výhody ale i temné stránky, o nichž je dobré vědět.

Pokud správně namulčujete rostliny, můžete tím . Jedním z možných postupů je mulčování.

Pro pochopení významu mulčování , si nejdříve připomeneme několik důležitých vlastností půdy. Když se řekne mulč nebo mulčování , tak si většina lidí představí mulčovací kúru na okrasném záhonu. Jde o ekologickou likvidaci trávy a . Odkrytá půda je mnohem zranitelnější. A my sami mulčováním zcela obrátíme své myšlení a konání – místo odvážení organického materiálu z pozemku jej naopak přivážíme. Mulč je peřinka z organického materiál, kterou přikryjete svou půdu.

Promyslíme si účel a druh mulče , materiál a způsob uložení. Starosti s plevely a různými plísněmi odpadnou, když na své zahrádce použijeme metodu mulčování. Proč je tato metoda čím dál víc populární . Chrání půdu především před vysycháním a slunečním úpalem, . Jedná se o nastýlku půdy z různých materiálů, která nám pomáhá chránit půdu před povětrnostními vlivy. Je zajímavé, že na zmíněné stránce doporučují mulčování kartonem a tolerují i potištěný.

V přírodě je půda téměř vždy zakrytá, buď. Na druhé straně absolutně odmítají syntetické mulčovací texktilie a folie . Dlouhodobý projekt Vysoké školy půdoznalectví ve Vídni potvrdil výhody mulčování. Po roky se sekal trávník o ploše 1. Při procházce podzimní přírodou rychle zjistíte, že nejčastějším přirozeným mulčem je spadané listí, jehličí, větvičky, plody a zbytky rostlin.

Nakonec textilii zasypejte vybraným mulčovacím materiálem – kůrou, štěrkem nebo oblázky.

Buďte opatrní, abyste nepoškodili čerstvě zasazené rostliny, . Kdo by nechtěl záhony bez úmorné dřiny! Asi každý by rád omezil nezbytné zahradnické práce a přitom měl stále krásnou zahradu.