Uncategorized

Mospilan ochranná lhůta

Mospilan – kdy a jak používat. Jaká je ochranná lhůta a na jaké plodiny chrání. Systémově účinný selektivní insekticid ve formě ve vodě.

Při , a redukci úletu pomocí trysek ochranná vzdálenost není nutná. AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace .

OL = ochranná lhůta (dny). Doporučený termín aplikace proti stonkovým krytonoscům je jako tzv. OL – ochranná lhűta je minimální interval ve dnech mezi posledním oşetřením a sklizní oşetřené kultury.

Přípravek, u néhoż proşla doba poużitelnosti, lze uvádét. Působí v rostlině týdny po aplikaci a ochranná lhůta je týdnů. Ochranná lhůta je až dnů dle typu rostliny. Můžu se ještě zeptat, co přesně znamená ta ochranná lhůta ? A nevíte, jaká je OL u rajčat, okurek .

V době ochranné lhůty se tedy plody či rostliny nekonzumují. Hubení škůdců přírodní cestou bez ochranné lhůty. Jsou tam réva, jahody apod.

AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní. Rozšířené použití přípravku MOSPILAN SP pro ošetření peckovin . Postřiky mají různé OL ( ochranné lhůty ) – to je doba, během níž bychom. Dávkování: PAPRIKA, RAJČE, OKURKY: mšice – tj.

JÁDROVINY: mšice, vlnatka krvavá. Použití v měsících: duben – říjen . Vás, potřeboval bych poradit, co znamená u tohoto prostředku třídenní ochranná lhůta ? Nevím, jak často postřik provádět? Období pro aplikaci: duben – říjen.

Jako vhodný se jeví použít před sklizní Acrobat MZ ( ) – ochranná lhůta je 21. Již velmi dlouho narážím na rozpor v uváděných ochranných lhůtách v. Degradace reziduí pesticidů a akční ochranné lhůty. Má ochrannou lhůtu dnů.

Nálet vrtule třešňové se dá ozřejmit pomocí speciálních žlutých lepových . Ošetřujete-li bylinky, dodržujte ochrannou lhůtu : je vždy uvedena na obalu . Na každém postřiku je ochranná lhůta pro různé typy rostlin uvedena .