Uncategorized

Lipnicovité prezentace

KOŘENOVÁ SOUSTAVA: svazčitá (homorhizie). STONEK: většinou dutý, kolénkatý (stéblo). Materiál popisuje stavbu těla lipnicovitých rostlin, seznamuje s jejich rozšířením a vysvětluje jejich.

S jejími zástupci se běžně setkáváme. Jde například o různé druhy trav, které .

Součástí prezentace je rovněž několikeré. Pro čeleď je povolen alternativní název Gramineae. Je určena pro lepší pochopení nové látky.

Studenti získají názornou . Anotace: Tento výukový materiál je zaměřen lipnicovité. Lipnicovité – stavba květu. Doplňuje výklad učitele a slouží jako.

Poznámka hodnotitele: prezentace v PowerPointu.

Klíčová slova: klas, obilka, . Podle popisu poznej zástupce z čeledi lipnicovitých : a) Pěstuje se v teplejších oblastech, vyrábí se z ní mouka, krupice, bílé pečivo. Diashow – prezentace významných zástupců obou rodů jako výrazných dominant nebo indikátorů . Parazitické a saprofytické rostliny: redukované zárodky. Poaceae ( lipnicovité ) přednášející Mgr.

Endospejaderný, helobiální, buněčný. Plodiny kde škodí: ozimá pšenice, ozimé plodiny. Nezapomeňte na prezentaci na vybranou čeleď rostlin (bobovité, růžovité, hvězdnicovité, lipnicovité , lilkovité, hluchavkovité). Prezentace je vytvořena pro poznávačku rostlin testu 6. Mezi jednoděložné rostliny patří?

Liliovité, lipnicovité , vstavačovité. VY_32_INOVACE_15_0 Mechorosty, prezentace s procvičením výuky, pracovní list. Vytvoř prezentaci o rostlinách v okolí naší školy.

Festuca arundinacea lipnicovité. Vše pak použije během prezentace při představování daných zástupců. Krátkodobý výukový projekt na .

LIPNICOVITÉ : čeleď lze zjednodušeně označit jako trávy. Přírodopis, prezentace pro 7. Na závěr je zařazeno opakování, . Sorghum) je zemědělsky významný rod rostlin z čeledi lipnicovité.