Uncategorized

Krycí pletiva

Prvotním krycím pletivem je pokožka. Primárním krycím pletivem na stonku a listech je . Krycí pletiva (pokožková) chrání povrch rostlinných orgánů před nepříznivými vnějšími vlivy. Předmět cvičení z biologie, seminář z biologie. Mikroreliéfová metoda otisková metoda – otisk zevní struktury orgánu neprůhledné objekty (např. list), obtížná izolace povrchové vrstvy (epidermis listu ) .

Druhotná krycí pletiva (periderm): Vyvíjí se u některých vytrvalých rostlin na orgánech, které musí přežít nepříznivé klimatické období. U druhotně tloustnoucích praská (nestačí se přizpůsobovat růstu), její fce se ujímá druhotné krycí pletivo – korek (felém), který je vytvářen . Anotace – cílem prezentace je vysvětlení pojmu pletivo a rozdělení rostlinných. Havířov-Město, Komenského příspěvková organizace, Havířov – Město. Charakteristika: Práce obsahuje vypracovanou laboratorní práci z krycích pletiv.

Tak jako kůže pokrývá naše těla a chrání ho před vnějšími vlivy, tak krycí pletivo má podobnou funkci. Stejně tak jako žíly a tepny rozvádějí kyslík a živiny po .

DĚLIVÁ PLETIVA = meristémy – tvořena drobnými parenchymatickými buňkami s velkými jádry, velkým množstvím cytoplazmy a vysokou . Krytosemenné rostliny mají na povrchu těla KRYCÍ PLETIVA = ty chrání vnitřek rostliny před vysycháním. U nadzemních částí rostliny. Letohradské soukromé gymnázium o. Dělení pletiv podle: Vzniku: pravá. Schopnosti dělení: dělivá. Převládající funkce: dělivá.

Základní pletiva stonků bývají rovněž. Na svrchní a spodní straně listu je krycí pletivo , pokožka. D) Podle ontogenetického vývoje. Pletiva – soubory buněk stejného tvaru, původu a funkce. Korek – druhotné krycí pletivo , felogen, v kořenu a stonku . KLÍČOVÁ SLOVA: histologie, pletivo, buňka, buněčná stěna, interceluláry.

Histologie: vědní obor, který se zabývá pletivy. Pletivo je seskupení propojených buněk se stejnou stavbou i funkcí.

Podle původu se meristém dělí na primární (prvotné dělivé pletivo ), ze kterého dělením buněk vznikají například krycí , vodivá a jiná pletiva , a na sekundární . Nachází se na vrcholcích stonků. Pokrývají povrch rostlinného těla. Jejich úlohou je chránit rostlinu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, zprostředkovat a regulovat . V dalších laboratorních pracích z botaniky připravili studenti mikroskopický preparát spodní epidermis . Rostlinná pletiva (užitečné termíny).