Uncategorized

Kohoutek luční

Byť ne často, přesto je občas kohoutek luční pěstován i na zahradách (zejména jeho plnokvěté odrůdy). Vyhovuje mu vlhká až bažinatá půda . Lychnis flos-cuculi, česky kohoutek luční , je trvalka patřící do čeledi Scrophulariaceae – krtičníkovité. Původní druh roste v Evropě s rozšířením až na střední . Braun, Flos-cuculi pratense Opiz.

Sazenice zakořeněná v nádobě, vegetativně množená. Popis: Vytrvalá bylina tvořící přízemní listovou růžici s úzce podlouhlými listy, . Caryophyllaceae – hvozdíkovité. Květy: jsou růžové, 3-cm . Coronaria flos-cuculi (L.) A. Středně vysoká, víceletá bylina.

U země má přízemní růžici.

Listy na lodyze má vstřícné celokrajné, drsné a lysé. V dolní části jsou listy prodlouženy v řapík. Vodní rostliny lze zakoupit ve Vodní zahradě . Mapovanie výskytu na Slovensku. Rozšíření: Evropa, střední a západní Sibiř, druhotně Severní Amerika.

U nás dosti hojně po celém území od nížin do hor. Kategorie: Trvalky, Vodní a vlhkomilné . Kvete od-do, Květen – Červenec. Popis – Dvouletá až vytrvalá bylina, – 60cm vysoká. Zdraví na dlani je portál zabývající se přizozenou výživou a zdravým životním stylem.

Kokrhá kohoutek na stráni,. Jakpak to kokrháš, maličký? Cožpak tě uslyší slepičky? Myslím, že smolnička to není. Podle mě je to kohoutek luční. Nízká jednoletá nebo dvouletá bylina, častá na méně úrodných polích, v úhorech, na chudých pastvinách, na skálách, zvláště na nevápnitých .

Chcete-li břehy svého zahradního jezírka rozzářit růžovými . Kohoutek luční roste na vlhkých místech s výživnou půdou a je ukazatelem hladiny podzemní vody. Přízemní a dolní lodyžní listy úzce podlouhlé, svěže zelené. Známá luční rostlina s léčivými účinky. Kořen obsahuje saponiny a používá se místo mýdla.

Třída: Rosopsida, vyšší dvouděložné rostliny.