Uncategorized

Jilm vaz

Jilm Archiv Podobné Jilm (Ulmus), zastarale břest, je rod opadavých anebo částečně opadavých. Ve staročeštině se pro jilm někdy také užívalo slovo vaz ( vaz , šlacha, jilm ), někdy . Naše původní dřevina dnes velmi ohrožená houbovým onemocněním – grafiózou. Je to statný strom, na němž upoutají listy, jejichž čepel má obě strany různě . Jilmy rostou na stinných a vlhkých stanovištích. Vyžadují kvalitní, živinami .

Plantae – rostliny oddělení Magnoliophyta – rostliny krytosemenné třída Rosopsida – vyšší dvouděložné rostliny řád . Areál: submediteránní – boreální se suboceánickou tendencí. Ten je ještě silněji zkosený a asymetrický zejména proto, že na kratší polovině čepele má o dvě až . Mohutný opadavý strom, který se dožívá úctyhodného věku. Jilm vaz je podobný jilmu drsnému, ale pozná se podle listu. B, jilm vaz , krytosemenné stromovitý taxon střídavé postavení pupenů, jilmovité.

Tento druh stromu roste v lužních a podmáčených lesích, proto mu svědčí blízkost Kunratického. Jilmy byly a jsou oblíbenou okrasnou rostlinou. Jilmy se zrejme vyvinuly už v období miocénu, tedy asi pred miliony let.

Ulmus minor Mill, po česku Jilm habrolistý. Jilm horský odolával ještě po několik dalších let, jilm vaz ustupuje teprve v poslední době. Kvete od-do, Březen – Duben. Dřevo jilmu vazu má charakteristickou kresbu, která je poměrně oblíbená výrobci dýh.

V pražských Kolovratech roste při ulici Do Lipan nejmohutnější jilm vaz v Praze. Obvod jeho kmene se pomalu přibližuje m. Strom je také nápadný svoji . Je jediným památným jilmem v Praze. Odborníci mapují ohrožené dřeviny v České republice.

U kaple Kalvárie – kaple sv. Po praktických a úspěšných návodech na zjednodušené určování domácích druhů dubů, bříz, olší a topolů . Je typickým stromem lužních lesů, roste v místech s vysoko položenou hladinou spodní vody a . Může dorůst až m výšky a průměru kmene 1m. Mapovanie výskytu na Slovensku. Pěstování dlouhověký strom, dožívá se až 4let dobře snáší zastínění, rozmístí si listy tak, aby si navzájem nestínily.

Ulmus laevis, jilm vaz neboli vaz obecný, Břevnovský klášter.