Uncategorized

Druhy včel

Přejít na Druhy a poddruhy – včela indická je často užívaný, ale nesprávný, český název pro druh včela východní (poddruh) indická (Apis cerana indica). Podobně jako ostatní živočišné druhy , i včely mají mnoho druhů. Hospodářsky nejvýznamnější a zároveň nejrozšířenější je včela medonosná . Včelovití (Apidae) Na Zemi žije jeden milion druhů hmyzu, eusociálně žijící druhy představují méně než dvě procenta z tohoto množství.

Včely už jsou na Zemi milióny let a stále žijí stejně.

Včelstvo je asi nejbáječnější přírodní druh z hlediska organizace hmoty a energie v prostoru a času. Je to neuvěřitelné, ale druhů včel (míněno v širším slova smyslu jakožto příslušníků nadčeledi Apoidea) existuje více než ptáků a savců . Jsou zuřivé, agresivní a velmi rychle se množí. Dokážou zabít člověka a už to mnohokrát udělaly. Druh vznikl pravděpodobně extrémní geografickou izolací (alopatrická speciace) od mateřské populace včely východní, a to v době evolučně „nedávné“ – asi . Bez znalosti základních principů o chovu včel vycházejících ze stavby těla, procesů a činností organismu, vývoje jedince i druhu a jeho chování v přírodě i po . Přejít na Obrovské množství druhů – Jen bezžihadlových včel je na světě kolem pěti set druhů.

I tyto včely mají žihadlo.

Včely žijí ve velkých společenstvech, často v uměle vyrobených úlech. V těchto úlech žijí podstatě tři druhy včel. Královna, trubci a dělnice. Tím pádem se stává včelou , která má umožněno pářit se s trubci a klást vajíčka. Matka se páří jednou za život a to hned s několika trubci.

V porovnání významu včel při opylování vůči ostatním druhům hmyzích opylovačů jim náleží. Nejméně deset druhů včel bez žihadla je možné pozorovat kolem pobřeží, a to od odlehlého Queenslandu na severu až dolů na jih k Novému Jižnímu Walesu. S chovem včel souvisí i teoretické znalosti. Apis mellifera je florokonstantní a tudíž se pyl z jednoho květu . Třeba o tom, jak dlouho včely žijí. Tedy v tom ideálním případě, pokud je nepostihne mor včelího . Jde o jednoho z nejznámějších zástupců společenského hmyzu.

Geografické rasy, zvané též plemena včely medonosné obývaly původně vyhraněné. Sosák je nejkratší ze všech námi uváděných plemen, a to až mm. Pastva divokých koní, zubrů a praturů totiž vytváří na rozsáhlých plochách vhodné podmínky pro život původních druhů včel.

Je to velice významný hmyz, vyznačující se řadou zajímavých . O evoluci obecně, a u včel specielně.

Evoluce vysvětluje vznik a vývoj života, obecně, v tzv. Nejdříve historický přehled. Rod: včela (Apis) Je nejznámější zástupce společenského hmyzu. Včely obranářky pomocí senzorů na tykadélkách poznají podle pachu včelu z vlastního úlu od vetřelkyně. Včela medonosná žije ve velkých společenstvech, které tvoří několik tisíc jedinců.

Toto společenstvo je nazýváno roj. V roji nalezneme druhy. Tato bakalářská práce se bude zabývat pohlavní stratifikací včelstva.

Vedle toho zde budou nastíněny otázky týkající se vzniku a vývoje včelstva či vnitřních.